CÁC BƯỚC ĐỂ CÓ MỘT PHẦN CHÁO MIỄN PHÍ
Tải App và đăng ký We Deliver
1. Tải App We Deliver và đăng ký tài khoản bằng số điện thoại
1. Tải App We Deliver và đăng ký tài khoản bằng số điện thoại
Đặt món cháo bạn cần mua
2. Đặt món cháo mà bạn cần mua và chọn thanh toán
2. Đặt món cháo mà bạn cần mua và chọn thanh toán
Điền ví Spay của bạn đã có sẵn 20k
3. Trong phần thanh toán, bạn hãy điền ví Spay của bạn đã có sẵn 20.000đ
3. Trong phần thanh toán, bạn hãy điền ví Spay của bạn đã có sẵn 20.000đ